START‎ > ‎

Contributie

De contributie van LETSkring Moos bestaat uit twee delen, de Euro contributie en de Moos contributie.

De €’s zijn bestemd voor papier inkoop, drukwerk, telefoonkosten, etc. De Moos voor activiteiten voor de Mooskring-algemeen.

De hoogte van de contributies worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en door de leden op de ledenvergadering goedgekeurd.


2020:     *Inschrijfgeld € 5,- (eenmalig)

2020:     *15 Moos en  € 9,-  contributie (per jaar)

2020:     *Bij inschrijving ná 1 juli bedraagt de contributie

                8 Moos en € 4,50 (alleen voor het jaar van inschrijving)


Voor leden, wonend op het zelfde adres is een euro korting mogelijk.

Klik hier voor meer informatie  of neem contact op met de KernGroep.