Diensten en goederen

Ieder mens heeft zijn/haar kwaliteiten.

Dit kan op velerlei gebied zijn, maar het kan ook betekenen dat je gespecialiseerd bent op een enkel gebied. Alle kwaliteiten kunnen binnen onze kring omgezet worden in Moos, waarvoor je dan goederen of kwaliteiten die je niet bezit kunt ruilen.

De waarde van een dienst hebben we bepaald op 10 Moos per uur. Iedere dienst wordt gelijkwaardig gewaardeerd.

De waarde van een 'goed' dient onderling te worden bepaald.

Moos wordt middels Moos-cheques uitgewisseld. Deze bestaat uit 3 delen.

Deel 1 is bestemd voor degene die de opdracht geeft om iets uit te laten voeren (de opdrachtgever)

Deel 2 is voor de Moosbank

Deel 3 is bestemd voor degene die de opdracht heeft uitgevoerd en daarvoor Moos ontvangt (de ontvanger)

De opdrachtgever: schrijft de cheque uit.

De ontvanger: zorgt ervoor dat het deel voor de bank zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 2 maanden na de transactie) wordt ingeleverd bij de Moosbank (eventueel via een inleveradres).

Alle delen moeten zorgvuldig worden bewaard! Om de stand in de Moosbank actueel te houden is het snel inleveren van Moosbankdeeltjes van zeer groot belang.