Donaties

LETSkring Moos krijgt geen subsidies.

Haar vaste middelen bestaan uit contributies van leden.

Vind je LETSkring Moos een goed initiatief, maar wil je geen lid (meer) zijn, dan kun je altijd donateur worden.

Donatie type 1:

Je maakt een x euro bedrag over op onze rekening.

Donatie type 2:

Je maakt minimaal 16,50 euro over op onze rekening en maakt je naam en adresgegevens bekend. Je krijgt dan synchroon met onze leden, voor het lopende jaar, ons ledenblad de Moosaïek toegezonden. Je ontvangt ook de uitnodigingen voor onze activiteiten, je bent van harte welkom! (kostprijs/mogelijkheden gelijk aan introducés)

Neem dan a.u.b. contact op met ons op.

Donatie type 3:

Je stelt een locatie beschikbaar voor LETSkring Moos activiteiten.

Je hebt bruikbare goederen weg te geven, zoals printers, computers of pennen, tassen, agenda´s etc.

Je wil ondersteunen in drukwerk.

Je wil ondersteunen in bezorging of vervoer.

Je wil ondersteunen in hosting, design of aanverwante zaken.

Je wil ondersteunen met...

Neem dan a.u.b. contact op met ons op.

ALLE DONATEURS HARTELIJK BEDANKT !