Organisatie

Een LETSkring bestaat uit enkele tientallen tot ongeveer 200 mensen. De kring moet namelijk overzichtelijk blijven want alle transacties worden zorgvuldig genoteerd. Hierdoor wordt eventueel misbruik van het systeem voorkomen.

De LETSkring Moos leden

Het is een gemengd gezelschap van jong tot oud. Iedereen heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en beweegredenen om mee te doen. Enkele leden zijn zeer actief binnen de kring, anderen wat minder, iedereen doet wat hij of zij kan en meer wordt ook niet verwacht.

De KernGroep (Het bestuur)

De huidige KernGroep van de LETSkring Moos bestaat uit circa 5 enthousiaste LETSkring leden. Zij zorgen voor de organisatie van de kring en geven regelmatig het ledenblad Moosaïek uit. Ze organiseren 1 maal per jaar de ledenvergadering. De leden van de KernGroep doen hun best om de hele organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiervoor is een duidelijke taakverdeling gemaakt. Er is een voorzitter, secretaris en een penningmeester zowel voor de Moos als voor de Euro's. Tevens zijn er mensen voor de PR en voor het bevorderen van de sociale contacten binnen de groep.