Wat is een LETSkring

Het woordje LETS staat voor: Lokaal Economisch Transactie Systeem.

(Oorspronkelijk: Local Exchange Trade System)

Dit betekent dat op lokaal (of regionaal) niveau een groep mensen zich bundelt om een ruilsysteem voor eigen doeleinden te ontwikkelen. Binnen dit systeem kunnen alle mogelijke diensten en goederen worden geruild.

Geld komt er niet aan te pas, maar i.p.v. dit maatschappelijk gebruikelijke ruilmiddel is een ander middel bedacht. Een middel dat nooit winst kan opleveren, waarbij geen enkele vorm van rente of oppotten is toegestaan.

Op deze manier worden kwaliteiten die nu misschien niet betaald worden, zoals bijvoorbeeld ´jouw levensverhaal vertellen`, ´een luisterend oor zijn voor iemand anders`, of ´een helpende hand bieden bij een zolder opruimen`, wél gewaardeerd en je krijgt er zelfs iets voor terug: een dienst van iemand anders.

Een LETSkring kan bestaan uit enkele tientallen tot ongeveer 200 mensen. De kring moet namelijk overzichtelijk blijven want alle transacties worden zorgvuldig genoteerd. Hierdoor vermijdt men misbruik van het systeem. Momenteel zijn in Nederland al meer dan 100 kringen draaiende.

Historie LETSkring Moos regio Venlo

Het begon op 19 april 1996.

Vanuit een klein Canadees dorpje ging in de 60-er jaren het LETS-idee (Local Exchange Trade System) de wereld rond. Milieubeweging Aktie Strohalm pikte dit op en vanuit WinterWerk Venlo was de LETSkring Moos op 19 april 1996 een feit. Een veelbelovende start met 19 deelnemers. Binnen 2 jaar stond de teller op 84. In die jaren kwamen en gingen er gemiddeld 10 leden. Van de eerste lichting van 19 zijn er nog 6 over.

Het doel van LETSkring Moos bevat 3 hoofdpunten

· het stimuleren van Moos; dit is ons rentevrije, niet-winstgevende ruilmiddel

· het versterken van sociale structuren binnen de gemeenschap

· het bevorderen van milieubewust gedrag