Algemene vragen

Maakt de vereniging winst?

Wij zijn een ideële vereniging en maken zeker geen winst. We zorgen wel dat er voldoende geld is om eventuele tegenvallers op te vangen en om natuurlijke de vaste kosten te kunnen voldoen. Vaste kosten zijn bijvoorbeeld: Huur van een ruimte voor de jaarlijkse Agemene Ledenvergadering, bankkosten, kosten website, drukwerk ledenblad en folders.

Worden de bestuursleden betaald?

Nee. Ieder bestuurslid en iedereen die ergens mee helpt wordt niet betaald in euro's. De bestuursleden zijn dus vrijwilligers

Er staat wel een symbolische Moosvergoeding tegenover voor de geinvesteerde tijd van 60 Moos per jaar.

Vragen contributie

Kan ik de contributie maandelijks betalen?

Helaas niet. Voor elke boeking op onze bankrekening moeten wij bankkosten betalen. Dit loopt behoorlijk op als alle leden maandelijks gaan betalen. TIP: spaar het maandelijks zelf op alsof je betaald 😄

"moos vragen"

Hoeveel is een Moos waard?

Een Moos heeft eigenlijk geen waarde. Een Moos is 1 punt. In onze LETSkring betalen we met 10 Moos per uur. Dit is ooit zo vastgesteld bij de start. Een aantal Moos is NOOIT in te wisselen voor geld.

Je kunt wel bij het "verkopen" van een product de stelregel hanteren dat wanneer je er 5 euro voor zou vragen op de rommelmarkt dat je vraagprijs in Moos dan 5 Moos is.