Privacyverklaring 

Laatste wijziging: 22 mei 2023

We hechten veel waarde aan je privacy en willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we van je verzamelen wanneer je dit formulier invult, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we deze informatie beschermen.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen alleen de persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt bij het invullen van dit formulier. Dit kan onder andere je naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere relevante gegevens zijn, afhankelijk van de vereisten van het formulier.

Hoe gebruiken we je informatie?

We gebruiken de door jou verstrekte informatie alleen voor het doel waarvoor je het formulier hebt ingevuld. Dit kan bijvoorbeeld zijn om contact met je op te nemen, je een product of dienst te leveren, of om aan je verzoek te voldoen.

Hoe beschermen we je informatie?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren je informatie alleen zo lang als nodig is om het beoogde doel te bereiken of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Delen we je informatie?

We delen je persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om aan je verzoek te voldoen of als dit wettelijk vereist is. We verkopen, verhuren of verhandelen je persoonlijke informatie niet aan derden voor marketingdoeleinden.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem contact met ons op via het contactformulier als je gebruik wilt maken van deze rechten of als je vragen hebt over ons privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en de datum van de herziening wordt bijgewerkt.