FAQ

Frequently Asked Questions

Vaak gestelde vragen

Vraag:

Waarom heten jullie LETSkring Moos?

Antwoord:

Voor de naam Moos is gekozen omdat het dialect voor geld is.

Vraag:

In spelregel 10 staat dat ik maximaal 15 Moos per activiteit mag vragen en maximaal 60 Moos per jaar, hoe zit dit?

Antwoord:

Deze gehele spelregel is alleen van toepassing op hulp die word geboden ten gunste van de LETSkring in zijn algemeen en vergoed word uit de Moos-contributies. Met andere woorden, ten gunste van- en betaald door alle leden.

Zoals: het organiseren van-, soep maken voor- , opruimen bij een gezamenlijke activiteit. Drukwerk bezorgen, kascontroles, enzovoorts.

Op persoonlijke transacties tussen 2 leden is deze spelregel dus niet van toepassing.

Vraag:

Ik wil me inschrijven als nieuw lid, ik kan het inschrijfformulier wel downloaden maar niet afdrukken, want ik heb geen printer.

Antwoord:

Neem contact op met ons secretariaat, dan krijg je het inschrijfformulier in jouw brievenbus.

Vraag:

Moet ik eerst mijn vraag/aanbod wijzigen, als ik spontaan wil inspringen op het vraag/aanbod van een ander lid?

Antwoord:

Nee dat hoeft niet.

Vraag:

Waarom doen we niet meer met internet, dat gaat toch allemaal veel sneller?

Antwoord:

LETSkring Moos is toegankelijk voor iedereen, dat willen we graag zo houden.

Vraag:

Ik ben lid van LETSkring Moos en wil inloggen op het "alleen voor leden" gedeelte. Waar vind ik de inloggegevens?

Antwoord:

Op de meest recente ledenlijst, staan de juiste inloggegevens.

Of gebruik jouw persoonlijke (vaste) inloggegevens. Neem contact op met: mooswebsite@gmail.com.

Vraag:

Ik ben lid van LETSkring Moos en wil ook graag mijn foto´s geplaatst zien. Wat moet ik doen en wat zijn de voorwaarden?

Antwoord:

Heb je iets gemaakt/gedaan waar je best wel trots op bent? Maak er een foto van en laat het zien!

Stuur je foto's digitaal aan de redactie.

Er mogen geen personen e.d. op jouw foto staan.

Privacy "naar buiten toe" is een groot goed. Vandaar dat er ook alleen jouw lidnummer bij komt te staan.


Vraag:

Er wordt om vervanging voor een functie gevraagd, dat wil ik best doen, maakt het iets uit dat ik geen lid ben?

Antwoord:

Alle functies binnen onze LETSkring worden door leden ingevuld.

Als je bereid bent om ook lid te worden, stellen we je hulp zeer op prijs.

Heb je een andere vraag? Neem a.u.b. contact op.